NT Valdos, UAB konkurso būdu parduoda transporto priemones / mechanizmus.

Konkurso dalyvis, norintis dalyvauti konkurse turi pateikti pardavėjui pasiūlymą pagal žemiau pridėtose Konkurso tipinėse sąlygose pateikiamas formas.

Konkurso dalyvis pasiūlymą ir reikalaujamus dokumentus turi pateikti (atvežti, atsiųsti paštu ar pristatyti per pasiuntinį) pardavėjui užklijuotame voke pardavėjo Administracijos biuro (korespondencijos) adresu NT Valdos, UAB, Smolensko g. 5, LT-03202 Vilnius arba atsiųsti elektroniniu paštu pardavimai@valdos.eu, arba faksu 8 5 2106543 iki kiekvienos mėnesio savaitės penktadienio 9:00 val. Ant voko turi būti užrašyta: “NT Valdos, UAB, Transporto priemonių pardavimo konkursui. Neatplėšti iki 2017 m. (nurodoma tos savaitės penktadienio data, kuriai dalyvis teikia pasiūlymą) 9:00 val.“. Konkurso dalyvio pavadinimas (vardas, pavardė – jei konkurse dalyvauja fizinis asmuo), adresas, faksas, telefono numeris. Jei pasiūlymas teikiamas e-paštu, paskirties (subject) laukelyje, o jeigu faksu,  pirmojo lapo viršuje turi būti parašyta „Transporto pardavimo konkursui“.

Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyksta kiekvienos mėnesio savaitės penktadienį (darbo dienomis) nuo 9:00 val. Jei ši diena yra nedarbo diena, pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vykstą kitą po šios dienos einančią darbo dieną. Konkurso dalyviai į vokų plėšimo procedūrą nekviečiami.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARDAVIMO KONKURSO BŪDU TIPINĖS SĄLYGOS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MECHANIZMŲ SĄRAŠAS 2018.01.19 KONKURSUI